Wat is mijn bedrijf waard? Bedrijfswaardering

Dit  blogartikel is vooral van waarde als je al bezig bent met je Exit strategie, het kan je echter ook helpen om te bepalen waar je inmiddels staat en hoever je bent met je utlieme doel.

Bedrijfswaardering is simpel gezegd het proces van het bepalen van de economische waarde van een bedrijf. Het omvat het evalueren van verschillende financiële en operationele aspecten van een bedrijf om een ​​geïnformeerde beslissing te nemen over de waarde van het bedrijf.

Bedrijfswaardering is (op zeker moment) essentieel voor jou om te weten. Het is daarnaast belangrijke informatie voor eventuele andere stakeholders zoals: investeerders, aandeelhouders, bedrijfsleiders & financiële analisten.

Het geeft inzicht in de financiële prestaties, de potentie en daarmee de waarde van een bedrijf.

 

Wat is de basis van bedrijfswaardering?

Bedrijfswaardering is gebaseerd op de financiële prestaties van een bedrijf en de toekomstige verwachtingen. De basis van bedrijfswaardering is het bepalen van de verwachte toekomstige kasstromen van het bedrijf en het bepalen van de risico’s die gepaard gaan met het behalen van die kasstromen.

Daarbij spelen een groot aantal factoren een rol, hoe toekomstbestendig is jouw bedrijf, hoe arbeidsintensief is het proces, heb jij je business goed beschermd tegen concurrentie (bijvoorbeeld door een geregistreerd merk) etc, etc.

Een bedrijfswaardering is dus niet simpelweg X aantal maar nettowinst of omzet.

 

Wat zijn de verschillende methoden voor bedrijfswaardering?

Er zijn verschillende methoden voor bedrijfswaardering, waaronder de Discounted Cash Flow (DCF) methode, de Multiples methode en de Asset-based methode.

Discounted Cash Flow (DCF) methode

De DCF-methode is een van de meest gebruikte methoden voor bedrijfswaardering. Het omvat het bepalen van de contante waarde van toekomstige kasstromen van het bedrijf.

Het is gebaseerd op de veronderstelling dat de waarde van een bedrijf gelijk is aan de contante waarde van toekomstige kasstromen, aangepast voor het risico dat gepaard gaat met het behalen van die kasstromen.

Multiples methode

De Multiples methode is gebaseerd op de vergelijking van het bedrijf met andere bedrijven in dezelfde branche. Het omvat het bepalen van de prijs/winstverhouding (P/E) of de ondernemingswaarde/EBITDA (EV/EBITDA) ratio van het bedrijf en het vergelijken van deze ratio’s met die van andere bedrijven in de branche.

Asset-based methode

De Asset-based methode is gebaseerd op de waarde van de activa van het bedrijf, verminderd met de waarde van de passiva. Het omvat het bepalen van de marktwaarde van de activa en het aftrekken van de marktwaarde van de passiva om de boekwaarde van het bedrijf te bepalen.

Waarom is bedrijfswaardering belangrijk?

Bedrijfswaardering is belangrijk omdat het jou maar ook investeerders, aandeelhouders en bedrijfsleiders inzicht geven in de financiële prestaties en de potentie van een bedrijf. Het kan ook helpen bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen, zoals het aangaan van nieuwe investeringen of fusies en overnames.

Wat zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de waarde van een bedrijf?

Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de waarde van een bedrijf. Enkele belangrijke factoren zijn:

  • Financiële prestaties: De huidige en toekomstige financiële prestaties van een bedrijf hebben een grote invloed op de waarde. Hierbij wordt onder andere gekeken naar omzet, winst en kasstroom.
  • Groeipotentieel: Het potentieel voor toekomstige groei is belangrijk bij het bepalen van de waarde van een bedrijf. Dit kan worden beïnvloed door verschillende factoren, zoals nieuwe producten of markten, innovatie en marketingstrategieën.
  • Risico’s: De risico’s die gepaard gaan met het behalen van toekomstige kasstromen hebben ook invloed op de waarde van een bedrijf. Dit omvat zaken als concurrentie, regelgeving en economische omstandigheden.
  • Activawaarde: De waarde van de activa van het bedrijf kan ook invloed hebben op de waarde. Dit omvat zaken als gebouwen, apparatuur, intellectuele eigendom en voorraden.

 

Hoe kan een bedrijfswaardering worden verbeterd?

Een bedrijfswaardering kan worden verbeterd door de nauwkeurigheid en relevantie van de financiële en operationele gegevens te verbeteren. Dit omvat zaken als het opstellen van nauwkeurige financiële rapportages, het bepalen van duidelijke en realistische toekomstverwachtingen en het verminderen van risico’s.

 

 

Conclusie

Bedrijfswaardering is een belangrijk proces voor jou zelf maar ook voor investeerders, aandeelhouders en bedrijfsleiders. Het omvat het evalueren van verschillende financiële en operationele aspecten van een bedrijf om de waarde ervan te bepalen.

Er zijn verschillende methoden voor bedrijfswaardering, waaronder de DCF-methode, de Multiples-methode en de Asset-based methode. Het is belangrijk om de nauwkeurigheid en relevantie van de financiële en operationele gegevens te verbeteren om de waarde van een bedrijf te vergroten. Een aantal methodes om de waarde van een bedrijf te vergroten zijn door te werken aan het verbeteren van de financiële prestaties en het groeipotentieel van het bedrijf.

Dit kan worden bereikt door te investeren in nieuwe producten of diensten, het verbeteren van de operationele efficiëntie, het uitbreiden naar nieuwe markten en het opbouwen van sterke relaties met klanten en leveranciers.