Visie, missie en bedrijfsdoelstellingen: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

Als je als ondernemer aan de slag gaat om extra inkomen te genereren wil je het natuurlijk gelijk goed doen. Het identificeren van je missie, visie en doelstelling is daarbij van groot belang. Als ondernemer is het namelijk belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt bereiken met je bedrijf.

Een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen kunnen hierbij helpen. In dit artikel leggen we uit wat deze begrippen betekenen, waarom ze belangrijk zijn voor jouw bedrijf en hoe je ze opstelt.

Wat is een visie?

Een visie is een toekomstbeeld van jouw bedrijf. Het beschrijft waar je naartoe wilt met jouw onderneming. Een visie is vaak wat abstracter dan een missie of een doelstelling en geeft meer richting aan de lange termijn. Om dit te illustreren kijk ik graag naar de Visie van Google: “Google’s vision is to provide access to the world’s information in one click.”

Wat is een missie?

Een missie of ook wel “Mission Statement” is de reden van bestaan van jouw bedrijf. Het beschrijft de kernwaarden en doelstellingen van de organisatie. Een missie moet zowel voor interne als externe stakeholders duidelijk zijn. Een goede missie zou motiverend moeten werken voor medewerkers en klanten.

Ik kijk weer even naar Google en hun Mission Statement is als volgt: “Our mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.”

Wat zijn bedrijfsdoelstellingen?

Bedrijfsdoelstellingen zijn de concrete doelen (SMART) die je wilt bereiken met jouw bedrijf. Dit zijn vaak meetbare doelen zoals omzetgroei, winstmaximalisatie, marktaandeelvergroting of klanttevredenheid. Bedrijfsdoelstellingen zijn de kortetermijndoelen die bijdragen aan de visie op de lange termijn.

Je kunt als bedrijf uiteraard meerdere doelstellingen hebben, echter dit kan er ook gewoon 1 zijn.

Weer even het Google voorbeeld erbij: Google zijn nr 1 doel is: Provide the Best Search Results for Users, ze hebben echter meerdere doelstellingn, de nr 2 doelstelling voor Google is bijvoorbeeld: Maximize User Experience

Waarom zijn visie, missie en bedrijfsdoelstellingen belangrijk?

Het hebben van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen zorgt ervoor dat jouw bedrijf een duidelijke richting heeft. Dat  helpt je enorm om focus te houden op de lange termijn, maar ook om op korte termijn doelstellingen te behalen.

Daarnaast is het hebben van een duidelijke visie en missie aantrekkelijk voor klanten en medewerkers, omdat zij weten waar jouw bedrijf voor staat en wat ze kunnen verwachten. Zeker in de huidige tijd kijken vooral klanten steeds kritischer naar bedrijven, zeker op het vlak vak van milieu en inclusiviteit. Het is dus goed om helder te zijn over jouw normen en waarden.

Hoe stel je een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen op?

Het opstellen van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen begint bij het bepalen van de kernwaarden van jouw bedrijf. Deze kernwaarden vormen de basis voor de missie en visie. Vervolgens kun je concrete bedrijfsdoelstellingen formuleren die bijdragen aan het behalen van de visie en missie.

Hoe pak je dit proces het beste aan?

Stap 1: Bedenk wat belangrijk is en wat jij belangrijk vindt

Bedenk wat jij belangrijk vindt voor je bedrijf op de lange termijn. Kijk daarbij ook zoveel mogelijk vooruit en wees kritisch.

Hak dit vervolgens in “manageable pieces” om het werkbaar te maken. Als je doel bijvoorbeeld is: “ik wil zoveel mogelijk verkopen” is het goed om dit vervolgens te downchuncken en specifiek te maken. Bijvoorbeeld naar: “ik wil elk kwartaal 250 stuks verkopen” of “ik wil elk halfjaar 50% groeien tov het vorige halfjaar”

 

Stap 2: Maak het SMART

Bepaal  hoe je jouw doel(en) gaat realiseren. Geef het concreet richting door je doel(en) SMART te maken. SMART staat voor:

Specifiek – Maak het duidelijk en concreet. Zorg dat het een tastbaar doel wordt door er bijvoorbeeld een getal, bedrag of percentage aan te verbinden.

Meetbaar – Om uiteindelijk te kunnen bepalen of je het doel gehaald hebt, is het natuurlijk belangrijk dat je het kunt meten. Bekijk waar je nu staat en hoe je de voortgang van jouw doel(en) gaat meten. Het is daarbij goed om een consequente meetmethode te gebruiken om een zo goed mogelijk beeld van voortgang te krijgen. (bijv exports uit een ecommercepakket zoals Shopify of Woocommerce etc)

Acceptabel – Wanneer je een alleen bent is het al snal acceptabel. Hoewel je ook moet zorgen dat je jouw eigen grenzen bewaakt. Jij kunt bijvoorbeeld acceptabel vinden dat je 90 uur in de week gaat werken. Maar is dat ook echt acceptabel als je dit voor langere tijd doet? Als je werknemers hebt is de “acceptabel” nog belangrijker. Jouw doelstellingen kunnen namelijk wel over ambitieus zijn, maar als dat betekent dat je jouw werknemers over het randje moet duwen ben je snel je draagvlak kwijt.

Realistisch – Is het het doel haalbaar? Is het uitvoerbaar? Zijn er voldoende kennis en middelen voorhanden om het doel te realiseren? Een goed doel is ambitieus, taakstellend en werk motiverend. Een onrealistich doel werkt sterk demotiverend.

Tijdgebonden – Dit is vooral relevant voor korte termijn doelen. Wanneer begin je met het toewerken naar je doel? Wanneer is jouw doel bereikt? Dit laatste punt is ook van groot belang voor de slagingskans.

 

Stap 3: bepaal de missie aan de hand van een aantal specifieke vragen.

De missie van jouw bedrijf kun je achterhalen aan de hand van onderstaande vragen:

  • Wie ben ik en wat doe ik?
  • Wie zijn mijn klanten?
  • Wat betekent mijn bedrijf voor mijn klanten?
  • Wat zijn mijn normen, waarden en overtuigingen?
  • Wat zijn mijn intenties en ambities?

Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kun je jouw mission statement gaan formuleren.

 

Stap 4: bepaal de visie aan de hand van specifieke vragen

Voor het identificeren van de visie van jouw bedrif kun je het beste antwoord geven op onderstaande vragen:

  • Hoe ziet de omgeving er voor mijn bedrijf uit in de toekomst?
  • Waar wil ik dan staan?
  • Wat wil ik dan bereikt hebben?
  • Hoe bereik ik dat dan?

 

Hoe meet je het succes van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen?

Het meten van het succes van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen is afhankelijk van de gestelde doelen. Bij bedrijfsdoelstellingen is het vaak belangrijk om regelmatig te evalueren of de doelen worden behaald en waar eventuele verbeterpunten liggen. Bij de visie en missie is het lastiger om het succes te meten, omdat deze meer op de lange termijn gericht zijn. Toch kan het helpen om bijvoorbeeld jaarlijks te evalueren of jouw bedrijf nog steeds op koers ligt om de visie en missie te behalen.

Wat is het verschil tussen visie, missie en bedrijfsstrategie?

Een bedrijfsstrategie is de manier waarop jouw bedrijf de gestelde doelen wil bereiken. Het is dus meer gericht op de tactiek dan op de doelstellingen zelf. Een visie en missie geven de richting aan waarin jouw bedrijf zich wil ontwikkelen, terwijl de bedrijfsstrategie de concrete stappen beschrijft die genomen moeten worden om deze richting te volgen.

Hoe kan een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen bijdragen aan de groei van een bedrijf?

Het hebben van een duidelijke visie, missie en bedrijfsdoelstellingen kan bijdragen aan de groei van een bedrijf omdat het helpt om focus te houden op de lange termijn en tegelijkertijd concrete stappen te zetten op de korte termijn. Het maakt ook duidelijk waar jouw bedrijf voor staat en wat klanten en medewerkers kunnen verwachten. Dit kan leiden tot een grotere betrokkenheid en loyaliteit bij zowel klanten als medewerkers.

Wat zijn veelvoorkomende fouten bij het opstellen van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen?

Een veelvoorkomende fout bij het opstellen van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen is dat ze te vaag of te algemeen zijn geformuleerd. Het is belangrijk om concrete en meetbare doelstellingen te formuleren die specifiek zijn voor jouw bedrijf. Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren voor de visie, missie en bedrijfsdoelstellingen bij medewerkers en stakeholders. Ten slotte is het belangrijk om regelmatig te evalueren en eventueel bij te sturen als dat nodig is.

Conclusie

Een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen zijn belangrijk voor jouw bedrijf omdat ze richting geven aan de lange termijn, focus houden op de korte termijn en zorgen voor betrokkenheid en loyaliteit bij klanten en medewerkers. Het opstellen van een visie, missie en bedrijfsdoelstellingen begint bij het bepalen van de kernwaarden van jouw bedrijf en het formuleren van concrete doelstellingen die bijdragen aan de visie en missie. Het is belangrijk om regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig.