BTW Aangifte: Een Complete Gids voor Ondernemers

De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belangrijk aspect van het Nederlandse belastingsysteem. Als ondernemer dien je BTW te heffen op goederen en diensten die je verkoopt en deze aan de Belastingdienst af te dragen. In dit artikel lees je alles over de BTW aangifte in Nederland, van de verschillende tarieven tot het indienen van de aangifte en het voorkomen van fouten.

Wie moet BTW aangifte doen?

In Nederland zijn alle ondernemers die goederen en diensten leveren aan klanten verplicht om BTW aangifte te doen. Dit geldt voor zowel grote bedrijven als voor kleine ondernemers, zoals zzp’ers en freelancers. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals ondernemers die uitsluitend vrijgestelde diensten leveren of degenen die onder de kleineondernemersregeling (KOR) vallen.

De verschillende BTW tarieven in Nederland

In Nederland zijn er drie BTW tarieven:

 • Het standaardtarief van 21%: Dit tarief geldt voor de meeste goederen en diensten.
 • Het verlaagd tarief van 9%: Dit tarief is van toepassing op bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, medicijnen, boeken, en culturele en sportieve evenementen.
 • Het 0% tarief: Dit tarief is van toepassing op internationale handel en bepaalde diensten, zoals internationaal vervoer.

Hoe de BTW aangifte te berekenen

Om de BTW aangifte te berekenen, dien je de volgende stappen te doorlopen:

 • Bepaal het totale bedrag van de ontvangen BTW over de goederen en diensten die je hebt verkocht (uitgaande BTW).
 • Bepaal het totale bedrag van de betaalalde BTW over de goederen en diensten die je hebt ingekocht (vooraftrek).
 • Trek de vooraftrek af van de uitgaande BTW om het bedrag te bepalen dat je aan de Belastingdienst moet afdragen of terugvragen.

BTW aangifte indienen: de stappen en deadlines

De Belastingdienst stuurt je een aangiftebrief met daarin de periode waarover je aangifte moet doen. Dit kan per maand, per kwartaal of per jaar zijn. De meeste ondernemers doen echter per kwartaal aangifte. Om je BTW aangifte in te dienen, volg je deze stappen:

 • Log in op het ondernemersportaal van de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst Zakelijk) met je DigiD of eHerkenning.
 • Vul de gevraagde gegevens in op het aangifteformulier.
 • Controleer je aangifte zorgvuldig en dien deze in.
 • Betaal de verschuldigde BTW of wacht op de teruggave als je recht hebt op een teruggaaf.

Let op de volgende deadlines voor het indienen van je aangifte en betaling:

 • Maandaangifte: uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de aangifteperiode.
 • Kwartaalaangifte: uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het afgelopen kwartaal.
 • Jaaraangifte: uiterlijk op 31 januari van het jaar volgend op het afgelopen jaar.

Veelvoorkomende fouten en tips om problemen te voorkomen

Bij het doen van BTW aangifte kunnen ondernemers soms fouten maken. Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten en tips om problemen te voorkomen:

 • Onjuiste of ontbrekende gegevens: Controleer je administratie zorgvuldig en zorg ervoor dat alle gegevens correct en volledig zijn.
 • Te laat indienen of betalen: Houd de deadlines in de gaten en dien je aangifte op tijd in om boetes te voorkomen.
 • Verkeerde BTW tarieven toepassen: Zorg ervoor dat je de juiste tarieven toepast op de goederen en diensten die je levert.

Belangrijke wijzigingen in de BTW wetgeving

De BTW wetgeving kan regelmatig veranderen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest recente wijzigingen om aan je verplichtingen te voldoen. Enkele belangrijke wijzigingen kunnen betrekking hebben op:

 • Wijzigingen in de BTW tarieven: Houd de tarieven in de gaten, aangezien deze soms kunnen veranderen.
 • Nieuwe regels voor elektronische diensten en digitale producten: Sinds 2019 gelden er nieuwe regels voor de BTW op elektronische diensten en digitale producten, zoals e-books en online cursussen. Zorg ervoor dat je deze regels toepast in je administratie.
 • Regelgeving rondom e-commerce: De regels voor e-commerce, met name grensoverschrijdende verkopen, kunnen veranderen. Blijf op de hoogte van de meest recente wetgeving om te zorgen dat je compliant blijft.

Conclusie

De BTW aangifte is een belangrijk onderdeel van het ondernemerschap in Nederland. Door op de hoogte te blijven van de verschillende tarieven, regelgeving en deadlines, kun je ervoor zorgen dat je aan je verplichtingen voldoet en mogelijke boetes voorkomt. Zorg voor een goede administratie en controleer je aangifte zorgvuldig om fouten te vermijden.